Randevu Hattı

05491009919

Apartmanlar İçin İSG Kontrol Listesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik “Apartmanlar İçin Kontrol Listesi”ni sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Genel Kontrol Listesi

 • Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı?
 • Zemindeki çökme, engebe vb. deformasyonlar giderilmiş mi?
 • Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?
 • Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?
 • Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?
 • Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?
 • Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?
 • Sığınaklar yapılma amacına uygun bir şekilde boş tutulup, havalandırması, bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılıyor mu?

Tertip-Düzen İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanlar (apartman görevlisi ve/veya diğer çalışanlar), işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?                                                                             
 • Çalışmalar sırasında kullanılan hortum ve kablolu aletler, takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?
 • Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutulmuş mu?

Aydınlatma İçin Kontrol Listesi

 • Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde mi?

Elektrik İçin Kontrol Listesi

 • Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?
 • Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?
 • Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?
 • Zemin cilalayıcısı, matkap, zımpara makinası gibi taşınabilir aletlerin elektrik aksamları kontrol ediliyor mu?
 • Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?

Makinalar İçin Kontrol Listesi

 • Tüm makinaların acil durumda durdurma mekanizmaları mevcut mu?
 • Tüm makinaların doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları mevcut mu?
 • İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinaların bakımları düzenli aralıklarla yapılıyor mu? Çalışanlar; elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?
 • Elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikelerini en aza indirecek önlemler alınmış mı?
 • Makine ve aletlerin temas edilen kısımlarının elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılmış mı?

Asansörler İçin Kontrol Listesi

 • Asansörler düzenli olarak kontrol ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor mu?
 • Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?
 • Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?
 • Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?

Yangın İçin Kontrol Listesi

 • Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?
 • Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?                                                                
 • Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?
 • Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılıyor mu?
 • Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?
 • Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?
 • Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?
 • Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmış mı?

Yüksekte Çalışma İçin Kontrol Listesi

 • Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından mı yapılıyor?
 • Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor mu?
 • Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden mi yapılmış?
 • Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?
 • Seyyar merdivenler kullanılırken sabitleniyor mu?

Kimyasal Maddeler İçin Kontrol Listesi

 • Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, (temizlik malzemeleri, haşere ilaçları vs.) yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve satıcıların talimatlarına uygun yerlerde muhafaza ediliyor mu?
 • Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek (paspas, fırça gibi) gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?
 • Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?

Çöp Odaları İçin Kontrol Listesi

 • Yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?
 • Yeterli havalandırma sağlanıyor mu?
 • Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir özellikte mi?
 • Düzenli olarak temizliği yapılıyor ve çöp bacasında tıkanıklık olduğunda müdahale ediliyor mu?
 • Çöp odasına görevli dışında girilmesi önleniyor mu?
 • Çöp odası kapı kenarları izolasyonu yapılmış mı?
 • Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalarda ve ağızları bağlı olarak getiriliyor mu?
 • Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?
 • İlgili kişilere uygun iş kıyafeti temin ediliyor ve kullanılması sağlanıyor mu?                

Elle Taşıma İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükleri taşımaları önleniyor mu?
 • Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi veriliyor mu?
 • Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?

Kazan Daireleri İçin Kontrol Listesi

 • Kaloriferci “Yetkili Kaloriferci Ateşçi Belgesi”ne sahip mi?
 • Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılıyor mu?
 • Kazanla ilgili talimatlar mevcut mu?
 • Kazanın bakımı periyodik olarak yapılıyor mu?
 • Kazan dairesi uygun bir şekilde havalandırılıyor mu?
 • Kazan dairesinde kullanılan yakıt tipine uygun yangın söndürme tüpü bulunuyor mu?
 • Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm mevcut mu?
 • Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcut mu?                                                                
 • Bina dışında bulunan yakıt tanklarının (doğal gaz, LPG vb.) etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu?

Kapalı Otoparklar İçin Kontrol Listesi     

 • Kapalı otopark havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?
 • Yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?
 • Yayalar için yürüyüş yolu ayrılmış mı?                                        

Psikososyal Etkenler İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durum karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?
 • Çalışanlar ile apartman sakinleri ve yönetim arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?
 • Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?   

Kazalar Ve Hastalıklar İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?
 • Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
 • Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?
 • Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?
 • Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele ediliyor mu?
 • Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?
 • Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılıyor mu?

Eğitim Ve Bilgilendirme İçin Kontrol Listesi

 • Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?
 • Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?

Yorumlar (0)

Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!