Randevu Hattı

05491009919

Yönetim Hizmetlerinde Merak Edilenler.

Denetçi / Denetim Kurulu Kimlerden Oluşur?
Denetçi / Denetim Kurulu, Kat Malikleri Kurulu tarafından, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçi ya da üç kişilik bir denetim kurulundan oluşur. Neden Profesyonel Yönetim İle Çalışmalıyız?
Yönetim Planı, tüm kat maliklerinin bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Bu ve bunun gibi tüm kat maliklerini ilgilendiren belgelerin oluşturulmasında başta “Kat Mülkiyeti Kanunu” olmak üzere diğer ilişkili kanunlar temel alınarak hazırlanmalıdır. Ayrıca düzenli aidat toplama işlemi ile hem komşuluk ilişkileriniz bozulmamış olur hem de düzenli ödemenizin karşılığı olan hizmeti alabilirsiniz. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarınız yasal bir çerçevede olmalıdır. Profesyonel Yönetim sizlere bu konularda destek verirken kullandığı internet teknolojileri ile de gelir/gider, ödemeler gibi işlemlerde saydamlık sağlamaktadır. Ayrıca; site içi çalışanların İş Kanunu ile ilgili sorunlarıyla ilgilenmenize ve SGK işlemlerini takibinize gerek kalmayarak; olası yasal bir süreçte, Profesyonel Yönetim sayesinde hukuki destek alabilirsiniz. Kat Malikleri Kurulu Ne Zaman Nasıl Toplanır?
Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 29’a göre: “Kat Malikleri Kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç 2 yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda; böyle bir zaman gösterilmemişse ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. “ Bu durum olağan toplantılar için geçerlidir. Önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalatılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla toplantı sebebi bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. Boş Olan Dairemin Giderlerini Ödemek Zorunda mıyım?
Kat maliki olduğunuz sürece otursanız da oturmasanız da aidatı ödemek zorundasınız. Ödeme yapmadığınız takdirde yönetici hakkınızda icra takibi başlatma hakkına sahiptir. Ayrıca ödenmeyen aidatla ilgili gecikme cezası uygulanabilmektedir. Boş Olan Kapıcı Dairesi Kiraya Verilebilir Mi?
Kapıcı dairesi ortak alandır. Dolayısı ile tüm kat malikleri söz sahibidir. Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa oy çokluğu yeterli değildir; oy birliği gerekir. Bu şekilde oy birliği sağlanıyorsa kiraya verilebilir. Binada İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorunlu Mu?
Site yönetimi işçi statüsünde eleman çalıştırırsa ya da kapıcı dahi (yani bir kişi) çalıştırıyorsa çalışanı için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak ya da bu kişilerin yürüteceği hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmek zorundadır.

Yorumlar (0)

Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!